Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og økonomien.

Inddrivelsen af gæld er suspenderet – hvad nu?
På grund af datafejl i fordringer er inddrivelsen af vandselskabernes gæld indtil videre suspenderet (3. juni 2020).

Privat inddrivelse
Information fra Gældsstyrelsen

Foretræde for Skatteudvalget om privat inddrivelse
DANVA har foretræde 5. december 2019 sammen med Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening.

Højesteret afsiger dom i skattesagerne i starten af november
Højesteret afsiger dom torsdag 08.11.2018 kl. 12. Og fra dette tidspunkt vil dommene være tilgængelige på rettens hjemmeside. 

Nyt om skattesagen
DANVAs advokater lægger sidste hånd på sagerne fra Hjørring og Hvidovre, inden sagen skal behandles i Højesteret, oktober 2018.

Samspillet mellem selskab og ejerkommune - Det retlige forhold mellem kommunen og forsyningens ledelse
DANVA notat, august 2018

Vandskattesagen skal nu testes af Danmarks højeste retsinstans
EY artikel, 16.08.2018

Danmarkshistoriens største skattesag for Højesteret          
Pressemeddelelse fra DANVA og Danske Vandværker, 28.01.2018 

Status - DANVAs arbejde med inddrivels
Meddelselse fra DANVA, 30.11.2017

Kort briefing efter hovedforhandlingen i skattesagen 
Status på skattesagen, 21.11.2017

Største skattesag nogensinde handler om vand
Pressemeddelelse fra DANVA og Danske Vandværker, 13.11.2017

Vandselskaberne må opkræve gæld 
Meddelelse fra DANVA 12.10.2017 

Øvrige skattesager og omkostningsgodtgørelse
Oplysninger fra SKAT

Status på skattesagen
Meddelelse fra DANVA, 06.07.2017

Vandselskabers mulighed for at anvende kreditoplysnings-bureau/registrering i RKI
DANVA notat, april 2017

Status på skattesagen
Meddelelse fra DANVA, 03.03.2016

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer
Meddelelse fra DANVA, 24.08.2015

Status på skattesager i Østre Landsret
Meddelelse fra DANVA, 12.05.2015

Landsskatterettens behandling af øvrige vandselskaber lader vente på sig
Status på skattesagen, 05.02.2015

Lovsjusk i sag om beskatning af vandselskaber
DANVA debatindlæg på Altinget, 23.10.2014

Solceller i vandselskaber
Artikel fra EY, oktober 2014

Stævning af skattesagerne for Hjørring Vand A/S og Hvidovre Vand A/S
Status om skattesagen, 29.09.2014

Landsskatterettens afgørelser, juni 2014
Kendelse til Hvidovre Spildevand og kendelse til Hvidovre Vand

Kendelse til Lolland Vand og kendelse til Hjørring Vandselskab

Ny skatteskrue vrider vandprisen i vejret
DANVA pressemeddelse, juli 2014

Landsskatteretssagen for 2007-vandselskaber – retsmøde 11.06.2014
DANVA orientering, februar 2014

Forsyningernes adgang til at sponsere lokale aktiviteter og begivenheder
DANVAs vurdering af vand- og spildevandsforsyningers adgang til at yde økonomisk støtte til lokale aktiviteter og begivenheder efter selskabsgørelsen,opdateret, oktober 2015

Skat og vandselskaber
DANVAs status på sag ved Landsskatteretten mv., januar 2014

Afregning mellem serviceselskab og vandselskab

DANVAs brev til Miljøministeriet, oktober 2013

Miljøministeriets svar til DANVA, november 2013 

SKATs tanker om fristforlængelser mm.
Notat til DANVA, november 2013

Mulighed for henstand med betaling af tilslutningbidrag og mulighed for undtagelse fra krav om forbedret spildevandsrensning
Vejledningsskrivelser fra Naturstyrelsen, april 2013

DANVAs kommentar til vejledningsskrivelser om henstand og undtagelse
Juni 2013

Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land
Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012.

Vandselskabers skatteforhold
Orientering fra DANVA, maj 2013

Skatteregler hindrer strukturudvikling i vandsektoren

Brev til skatteministeren fra DANVA og FVD, marts 2013

Svar fra skatteminister Holger K. Nielsen, april 2013

Strategiske drøftelser om skat og forhold til prisloft
DANVA invitation til møde 6. februar 2013

Skat og koordinering for vandselskaber etableret efter 2007
DANVA brev, november 2012

Skatteforhold: Status og tekstforslag til orientering af bestyrelse (pdf)
DANVA notat, september 2012 

Lovgrundlaget for energiproduktion i spildevandsselskaber og vandforsyningsselskaber
DANVA notat, september 2012

Inspiration til skatteklage-sager
DANVA notat, maj 2012 

Hvidovre Vands klagesag
Brev til Landsskatteretten (PWC) 

Artiklen "Skat gør vand dyrere" (maj 2012)
Interview med PWC, Hjørring Vandselskab og Susanne Vangsgård, DANVA

Vandselskabernes skattemæssige værdisætning - Koordineringsmøde for vandselskaber dannet efter 2007
Program for mødet i Vandhuset den 20. april 2012

Beskatning af vandselskaber
Notat fra Naturstyrelsen, marts 2012

Skattemæssig værdiansættelse af vandselskaber
DANVA-brev til Skatteministeriet, marts 2012 

Vandselskabernes energiproduktion og modregning af bloktilskud
DANVAs status, 28. marts 2012

Vandselskabers energiproduktion og modregning
DANVA juridisk notat, februar 2012

Afgiftsændringer pr. 1. januar 2012 kræver ikke kommunens godkendelse
Vurdering fra Naturstyrelsen, 13. januar 2012. 

 Notat om miljø- og servicemål
 Naturstyrelsens notat, november 2011

Vandselskaberne pålægges urealistisk høje effektiviseringskrav
DANVA høringssvar om benchmarking og prisloftet, juli 2011

Naturstyrelsens vejledning om tilknyttet aktivitet
Juni 2011

Skattemæssig værdisætning
DANVA anbefaling, juni 2011

Nyttiggørelse af spildevandsslam til el- og varmeproduktion
Eksamensopgave i Miljø- og Energiret udarbejdet af Jens Plesner, DANVA (2011)

Udkast til benchmarkingmodel er det rene makværk
DANVA pressemeddelelse, juni 2011

Betaling af vejbidrag
DANVA notat, juni 2011

Vandsektorens skattemæssige indgangsværdier
KPMG artikel, maj 2011

Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder
Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, april 2011

Århus Vands interne overvågningsprogram + virksomhedsoversigt
Inspirationsmateriale

Reduceret tinglysningsafgift også i 2011
DANVA meddelelse, april 2011

Vandselskabernes selvangivelse 2010 – afsæt i POLKA
DANVA notat, marts 2011

Tilknyttet aktivitet
Artikel i danskVAND, december 2010

Fastsættelse af takster i 2011 under hensyntagen til prisloftet
Artikel af KPMG

Langtidsbudgetter og stabile priser
Artikel af KPMG

Iværksættelse af Shared service centre
Undersøgelse af vandselskabers behov for Shared services og DANVAs kommentarer. September 2010.

Vandselskabernes selvangivelse for 2009 - værdiansættelse
DANVA notat, juni 2010

Vandselskabers modtagelse af elektroniske fakturaer
Erfaringer med EAN-numre hos Herning Vand A/S

Indberetning til Konkurrencestyrelsen
Vand- og spildevandsforsyninger skal anmelde sig til Forsyningssekretariatet

Regnskabsmæssig behandling af initiativer vedrørende grundvandsstrategi
Notat fra PriceWaterhouseCoopers til Odense Vandselskab

Vandforsyningernes status i forhold til NemKonto
Afklaring fra Økonomistyrelsen, september 2009

Ansøgning om fritagelse for kommunal ejendomsskat
Eksempel fra Faxe Vandforsyning A/S

Vandselskaberne må opkræve gæld

DANVA-notat oktober 2017

DANVAs standardkontoplaner og konteringsinstrukser kan hentes her...

DANVAs regneark til værdifastsættelse af fysiske aktiver på vand- og spildevandsområdet kan hentes her...