92 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf