Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til vurdering af renseanlæg til ressourceanlæg

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Samarbejdspartnere: VandCenter Syd A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 670.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.145.000 kr.
Kontaktperson:
Morten Rebsdorf
Aarhus Vand
8947 1352
mre@aarhusvand.dk

Projektets partnere finansierer PhDprojektet, Developing Eco-efficiency assessment of water resource recovery facilities, der har til formål at udvikle en metode, der forener beregningen af miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved konverteringen fra renseanlæg til bæredygtigt ressourceanlæg.

Hovedformålet med projektet er at integrere denne metode i en beregningsmodel, der vil gøre metoden tilgængelig som beslutningsstøtte i vandbranchens forsyningsvirksomheder.

Lige nu er mange danske renseanlæg i en omstillingsproces, hvor de konverteres fra anlæg, der behandler spildevand, til anlæg, med fokus på bæredygtig genindvinding af ressourcer (ressourceanlæg). Et ressourceanlæg vil påvirke energisystemer, kvælstof og fosfor kredsløb samt skabe nye forretningsmuligheder for vandselskaberne. Når systemerne interagerer, stiger kompleksiteten, og der er risiko for, at det ene systems optimering hæmmer effektiviteten af et andet system. At gennemskue sådanne sammenhænge og kvantificere konsekvenserne økonomisk og for naturen kræver en model, der støtter beslutningstagere i deres prioritering og valg af teknologier. Vi vil udvikle den nødvendige beregningsmodel, som på baggrund af eco-efficiency begrebet og et tilhørende katalog af teknologiløsninger kan evaluere løsninger til ressourcegenvinding i kombination med renseteknologi.

Projektets output:

Beslutningsstøttemodel som via miljømæssige og økonomiske input vil give et output, der rangordner forskellige ressourceløsninger efter deres bæredygtighed. Herved opnås et bredere perspektiv og bedre indsigt i hvilken effekt de undersøgte teknologivalg har, inden det endelige teknologivalg træffes, og der foretages en investering.